W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności Zamknij
Menu
Zadzwoń

Regulamin

obowiązujący od dnia 01.01.2022 r.

Dane organizacyjne

Pragnąc zapewnić wszystkim gościom korzystającym z naszych usług przyjazne warunki wypoczynku prosimy o dostosowanie się do niżej wymienionych postanowień:

 1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w ostatnim dniu pobytu.
 3. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 4. Do każdego wynajmowanego pokoju zapewniamy nieodpłatnie 1 miejsce parkingowe dla samochodu. Parking jest niestrzeżony, zamykany w godzinach obowiązywania ciszy nocnej.
 5. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco gospodarzowi pensjonatu.
 6. Opłata za dorobienie klucza w przypadku jego zaginięcia wynosi 30 zł.
 7. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 8. Zabraniamy wynoszenia kocy z łóżek na plaże.
 9. Gospodarz pokoi może odmówić dalszego świadczenia usługi osobom, które zakłócają spokojny pobyt innym gościom poprzez głośne odtwarzanie muzyki lub inne niestosowne zachowanie.

Opłaty

 1. Opłata za pokój ustalona w cenniku obejmuje liczbę osób zgodną z opisem dla pokoju.
 2. Opłata za dodatkową osobę w pokoju wynosi 35 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 3. Opłata za psa lub inne zwierzę domowe w pokoju wynosi 20 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji na krótkie pobyty opłatę podwyższa się o:
  • 100% dla pobytów 1 dniowych
  • 50% dla pobytów 2 dniowych
  • 30% dla pobytów 3 dniowych
  • 20% dla pobytów 4 dniowych

Rezerwacje

Dla skutecznego dokonania rezerwacji konieczne jest podanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Więcej informacji o ochronie danych znajduje się w zakładce polityka prywatności.

Proces rezerwacji przebiega następująco:

 1. Przyjęcie zgłoszenia (telefonicznie lub ze strony internetowej).
 2. Wygenerowanie i wysłanie na wskazany adres e-mail dokumentu rezerwacji wstępnej z jednoczesnym powiadomieniem SMS.
  • rezerwacja wstępna zawiera wszystkie informacje dotyczące warunków rezerwacji tj. termin, nr pokoju, kalkulację ceny oraz termin wpłaty zadatku oraz numerem konta bankowego
  • wysokość zadatku wynosi 30% całkowitej ceny
  • termin wpłaty zadatku wynosi 7 dni
 3. Po odnotowaniu wpłaty zadatku na rachunek bankowy, na wskazany adres e-mail wysyłamy dokument potwierdzający wpłatę.
 4. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 5. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu lub w dniu następnym.
 6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.

Warunki anulowania rezerwacji

 1. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta w okresie krótszym niż 60 dni przed datą przyjazdu, obiekt noclegowy ma prawo zatrzymać całą kwotę rezerwacji jako karę umowną.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta w okresie dłuższym niż 60 dni przed datą przyjazdu, obiekt noclegowy ma prawo zatrzymać 50% kwoty rezerwacji jako karę umowną.
 3. W przypadku skrócenia pobytu w obiekcie noclegowym przez klienta, obiekt ma prawo zatrzymać 100% kwoty za niewykorzystany pobyt.
 4. W przypadku braku przybycia klienta w dniu przyjazdu, obiekt noclegowy ma prawo zatrzymać 100% kwoty rezerwacji jako karę umowną i zrezygnować z dalszego wynajmowania pokoju/miejsca.

Anulowanie rezerwacji

 1. Przesłanie prośby o anulowanie rezerwacji na adres email karla.debki@gmail.com, lub telefonicznie: +48 608719107, +48 608301353
 2. Weryfikacja przez osobę odpowiedzialną za obsługę anulacji rezerwacji, czy rezerwacja jest wciąż aktywna i czy nie ma żadnych ograniczeń dotyczących anulacji.
 3. Po potwierdzeniu, że rezerwacja może zostać anulowana, Usługodawca przesła do Klienta potwierdzenie anulowania rezerwacji w formie elektronicznej.
 4. Jeśli Klient wpłacił zadatek, który podlega zwrotowi według "warunków anulowania rezerwacji" dokonny zostaje zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni roboczych od daty anulowania rezerwacji.
 5. Jeśli anulowanie rezerwacji wiąże się z kosztami, Usługodawca poinformuje Klienta o wysokości tych kosztów oraz zasadach ich pobierania.
 6. Usługodawca prowadzi dokumentację wszystkich anulowanych rezerwacji oraz działań podjętych w celu ich obsługi.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać na adres email karla.debki@gmail.com, lub telefonicznie: +48 608719107, +48 608301353
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.
 5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 8.4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

Akceptowane formy płatności

 1. Gotówka w walucie PLN (Polski złoty)
 2. Przelew na konto bankowe: Karla Dębki, Teresa Karsznia - 72 8349 0002 0009 6999 2000 0010
 3. Przelew na konto bankowe: Karla Dębki, Anna Nowocin - 70 1160 2202 0000 0002 4210 7082

Opłata klimatyczna

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krokowa jesteśmy inkasentami zobowiązanymi do pobierania opłaty miejscowej (klimatycznej). Od 01.01.2022 r. opłata wynosi 2,50 zł osoba/doba.